syntetické a polosyntetické
motorové oleje

vyvinuté nejen pro motory vozů značky MAZDA


AutoKutil.cz

Klasifikace motorových olejů

Při hodnocení kvality a vlastností se motorové oleje rozdělují podle způsobu výroby, podle viskozity a také podle typu resp. výkonu motoru v němž mohou být použity.
Podle způsobu výroby rozlišujeme tři skupiny olejů:
 • minerální oleje - vyrábějí se opakovanou destilací olejové frakce získané při frakční destilací ropy,
 • polosyntetické oleje - jsou směsí minerálních a plně syntetických olejů,
 • syntetické oleje - získávají se syntézou jednoduchých monomerů podobně jako se vyrábějí plasty.
Při hodnocení viskozity je dnes nejrozšířenější klasifikace SAE - Society of Automotive Engineers. Tato instituce se zabývá hodnocením motorových olejů již od roku 1911. Základní členění je na letní a zimní oleje.
 • Letní oleje - viskozitní třídy 20 (řídké oleje), 30, 40, 50 nebo 60 (velmi husté resp. viskózní)
 • Zimní oleje - viskozitní třídy 0W (velmi řídké), 5W, 10W, 15W, 20W až 25W
  písmenu W označuje použití pro zimní období (W jako Winter).
Podle tohoto členění by museli řidiči dvakrát do roka vyměňovat olej, tak jako si mění zimní pneumatiky za letní a zase naopak. Naštěstí přišli výrobci s oleji přechodnými, které překlenují vlastnosti zmíněných sezónních olejů a umožňují celoroční provoz. Do těchto olejů se přidávají speciální polymerní aditiva pro vylepšení indexu viskozity. Tato aditiva brzdí pokles viskozity s rostoucí teplotou a proto se celoroční oleje při nízkých teplotách chovají jako zimní olej a při vysokých teplotách pro změnu jako olej letní. Pro označení se potom používá kombinovaný zápis SAE zzW-xx, kde zz resp. xx znamená číslo odpovídající viskozitní třídy. Například motorový olej klasifikovaný jako SAE 10W-40 odpovídá při nízké teplotě (tj. před nastartováním motoru) zimnímu oleji SAE 10W a při provozní teplotě letnímu oleji SAE 40.
Čísla v označení olejů neznamenají viskozitu ani teplotu ani žádnou jinou fyzikální veličinu. Takto je označena jen a pouze příslušnost k určité viskozitní třídě, jejíž vlastnosti jsou definovány v odpovídající normě. V případě motorových olejů jsou vlastnosti jednotlivých tříd popsány v normě SAE J-300.
Třídění podle typu motoru je komplikované, protože většina zemí měla a stále má vlastní systém norem. V rámci Evropské unie je dnes nejrespektovanějším standardem členění ACEA - Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (tzn. asociace evropských výrobců automobilů). Toto sdružení od počátku roku 1990 zpracovává a vydává normy pro klasifikaci motorových olejů. Základní členění je následující:
 • ACEA A - zážehové motory
 • ACEA B - maloobjemové vznětové motory osobních a užitkových vozů
 • ACEA C - maloobjemové vznětové motory s filtrem pevných částic
 • ACEA E - velkoobjemové vznětové motory nákladních automobilů
Příslušná třída je pak doplněna číselným kódem, který označuje jakostní standard oleje. Motorový olej s označením ACEA A1/B1-04 je olej
 • pro zážehové motory (ACEA A1/B1-04),
 • pro vznětové motory (ACEA A1/B1-04),
 • v jakostní třídě 1 (ACEA A1/B1-04),
 • testováno podle ACEA-klasifikace vydané v roce 2004 (ACEA A1/B1-04).
Normy se vyvíjejí a jejich obsah se přizpůsobuje stále přísnější evropské legislativě. Oleje DEXELIA však drží krok s dobou a přinášejí tu nejvyšší kvalitu pro motor Vašeho vozu.

iLP © 2010-2015