syntetické a polosyntetické
motorové oleje

vyvinuté nejen pro motory vozů značky MAZDADEXELIA je značka motorového oleje automobilky MAZDA.

AutoKutil.cz
Široký sortiment náhradních autodílů za lidové ceny.

Mazání motoru

Srdcem každého automobilu je motor. Životodárnou tekutinou pro toto srdce však není benzín či nafta, ale olej. Bez motorového oleje se motor ani nepohne a když, tak určitě ne na dlouho, zato naposledy. Olej zajistí, aby mezi třecími plochami nenastávalo suché tření, které je příčinou nadměrného vývinu tepla, způsobuje zadírání třecích ploch a následně i jejich nevratné poškození. Proto je důležité, aby všechny pohyblivé části motoru byly mazány. Účelem mazání je vytvořit mezi třecími plochami tenkou vrstvu maziva - olejový film. Tento film, kromě samotného mazání, plní i další funkce. Například chrání jednotlivé díly proti korozi, podílí se na chlazení motoru a pomáhá čistit pracovní povrchy uvnitř motoru. V souvislosti s mazáním povrchu válce zajišťuje také dotěsnění pístu ve válci.
Protože proces mazání je pro motor vozidla životně důležitý, musí být pod stálou kontrolou. Za jízdy je činnost mazání monitorována olejovým tlakovým spínačem propojeným s příslušnou světelnou signalizací na přístrojové desce. Při spalování paliva ve válcích motoru se částečně spotřebovává i olejový film na stěnách válců. Oleje ubývá a je třeba jej pravidelně doplňovat. A proto kromě pokukování po blikajících kontrolkách by měl řidič ještě před jízdou, dokud je motor studený, zkontrolovat množství oleje v motoru. To se obvykle měří tyčovým měřidlem oleje zasunutým do klikové skříně bloku motoru. Hladina oleje musí být mezi dvěma kontrolními značkami na spodní části měřidla. Avšak i o tuto poslední příležitost, jak si umazat ruce, připravuje řidiče moderních vozidel dnes již všudypřítomná elektronika.
Ale i olej, který nadále zůstává v motoru, se provozem postupně znehodnocuje a po určité době musí být kompletně vyměněn. Oproti vznětovým se benzinové motory mnohem intenzivněji zahřívají a proto u nich dochází k rychlejší tepelné degradaci oleje. Obzvláště v městském provozu, kdy se vozidlo opakovaně rozjíždí, potom s rostoucím množstvím spalovaného paliva úměrně roste i teplota motoru a následně teplota motorového oleje. U dieselových motorů probíhá sice tepelná degradace pozvolněji, ale olej se o to rychleji znečišťuje sazemi vznikajícími při spalování nafty. Rozměry částic sazí jsou navíc tak malé, že je olejový filtr nedokáže nezachytit. Pravidelná výměna olejové náplně je proto nezbytností. Interval výměny motorového oleje předepisuje výrobce motoru a ten také stanoví minimální přípustnou kvalitu motorového oleje. Olej po uplynutí intervalu výměny může být silně degradován případně silně znečištěn, což zvyšuje opotřebení pohyblivých částí motoru a výrazně tak snižuje jeho životnost.
Interval výměny oleje doporučený výrobcem motoru resp. automobilu je maximální. Délku tohoto intervalu však může negativně ovlivnit způsob provozování vozidla. Zvláště u vozidel používaných převážně v městském provozu je vhodné interval výměny motorového oleje zkrátit nejméně o pětinu, někdy až o čtvrtinu. Doporučuje-li automobilka výměnu oleje každých 15 000 km, a vozidlo je používáno na krátké, ale časté jízdy v městské aglomeraci, potom je rozumné měnit olej již po 12 000 km nebo i dříve. Životnost oleje není omezena jen a pouze počtem ujetých kilometrů. Samotná doba použitelnosti oleje v motoru bývá omezena na jeden rok, u moderních vozů s novými typy motorů prodlužují vybrané automobilky tuto dobu až na dva roky.
Nedodržování lhůt pro výměnu oleje se výrazně projeví na zkrácení životnosti motoru. Vozidlo bez motoru je prakticky bezcenné, protože motor je ta nejdůležitější a také nejdražší část každého automobilu.
iLP © 2010-2015